Onze algemene leveringsvoorwaarden

Euroline Logistiek maakt gebruik van de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002). Dit zijn  algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle overeenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam.